Jørgen P. Jensen – En eventyrskikkelse i norsk skipsfart


Flere publikasjoner fra Gaveca
Maskenes narr
Tåspissdans på glatte sten
Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk parti
© Forlag Gaveca