Jørgen P. Jensen – En eventyrskikkelse i norsk skipsfart


Flere publikasjoner fra Gaveca
Trygve Hoff – Kulturrabulisten fra nord
Rosen og korset
Det kunne også være sånn
© Forlag Gaveca