Jørgen P. Jensen – En eventyrskikkelse i norsk skipsfart


Flere publikasjoner fra Gaveca
God Dag og Adieu
Besta og Lille Ole
Det kunne også være sånn
© Forlag Gaveca