Motorskipene fra Arendal


Flere publikasjoner fra Gaveca
Arendal er ikke Arendal
Motorskipene fra Arendal
Jørgen P. Jensen – En eventyrskikkelse i norsk skipsfart
© Forlag Gaveca