Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk parti


Flere publikasjoner fra Gaveca
God Dag og Adieu
Bølgeskvulp i dusjen
Det kunne også være sånn
© Forlag Gaveca