Jørgen P. Jensen – En eventyrskikkelse i norsk skipsfart


Flere publikasjoner fra Gaveca
Lys i ord
Havdragene
Norge Baltikum – fra kulde til varme. Et revitalisert naboskap
© Forlag Gaveca